EL số 8 - Danh mục 40 năng lực hành vi

Thứ bảy - 24/04/2021 20:25

EL số 8 - Danh mục 40 năng lực hành vi

DANH MỤC NĂNG LỰC HÀNH VI


Giới thiệu 
Danh mục năng lực hành vi là bộ chuẩn kỹ năng / năng lực được  định nghĩa và mô tả. Các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu về nghề nghiệp là những địa chỉ tin cậy cho các bộ chuẩn kỹ năng / năng lực.

Các bộ chuẩn năng lực các bạn có thể tham khảo:
1/ Danh mục 31 năng lực hành vi của WORKFORCE.COM. Bản danh mục này cũng đã được dịch ra tiếng Việt và có thể tìm kiếm trên mạng Internet.
2/ Danh mục năng lực hành vi của Trường Đại học Michigan, Hoa Kỳ (MSU) và được công bố trên website trường này.
3/ Danh mục năng lực hành vi cốt yếu (Nguyễn Quốc Tuấn, và cũng được giới thiệu tại chuyên mục "Hoạt động chuyên môn"/TuanNguHanhSon.Com).
4/ Danh mục năng lực quản trị nguồn nhân lực của Hiệp hội Quản trị nguồn nhân lực Hoa Kỳ (SHRM).
5/ Các tài liệu quy định yêu cầu năng lực của các cơ quan quản lý chuyên ngành (Ví dụ yêu cầu năng lực của Giảng viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Bộ chuẩn kỹ năng / năng lực là công cụ hữu ích để thực hiện các lĩnh vực hoạt động QT nguồn nhân lực như:
- Phân tích công việc: Để nhận diện các kỹ năng / năng lực cần thiết cho công việc.
- Đánh giá năng lực trong công tác tuyển chọn, quản trị thành tích, đánh giá nhu cầu đào tạo.
- Xây dựng chương trình đào tạo.
- Trả lương theo năng lực.
- Và nhiều hoạt động khác.


Danh mục 40 năng lực hành vi 
Có một số tàl liệu liệt kê những năng lực hành vi cốt yếu, thường với các tiêu đề như "Danh mục 10 năng lực hành vi cốt yếu", hay "Những năng lực hành vi cốt yếu". Để có thêm nguồn tham khảo cho các loại năng lực hành vi đa dạng hơn, biểu dưới đây liệt kê 40 năng lực hành vi cốt yếu cho các công việc. Bạn đọc cần lựa chọn, tập trung vào phát triển một số các năng lực trong số các năng lực được giới thiệu dưới đây.

TT

NĂNG LỰC

1

2

3

4

5

6

7

8

 1.  

Chuyên nghiệp (Professional behavior)
https://www.rcoa.ac.uk/system/files/AaE-TTW-ARTICLE2_0.pdf

X

             
 1.  

Đa văn hóa (Cross cultural)
https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/4965_Connerley_I_Proof_3_Chapter_5.pdf

         

X

   
 1.  

Đạo đức và giá trị (Ethics and Values)
http://www.convercent.com/resource/convercent-ebook-5-exercises-to-help-define-your-companys-core-values.pdf

     

X

   

X

 
 1.  

Gây ảnh hưởng (Influence)
https://www.ebscohost.com/uploads/corpLearn/pdf/Building%20and%20Maintaining%20Influence.pdf

     

X

       
 1.  

Giải quyết vấn đề (Problem solving)
https://web.stanford.edu/group/ree/archives/archive07/usa/notes/2004-897_Final.pdf

 

X

X

 

X

 

X

 
 1.  

Hoạch định (Planning)
https://www.cognology.com.au/learning_center/sample-development-activities/

 

X

   

X

X

X

 
 1.  

Huấn luyện (Coaches)
http://www.nwlink.com/~donclark/leader/coach.html

       

X

X

X

 
 1.  

Học tập suốt đời (LongLife learning)
http://www.artofmanliness.com/2013/03/18/how-and-why-to-become-a-lifelong-learner/

             

X

 1.  

Kỹ thuật (Technical expertise)
https://www.stevepavlina.com/blog/2006/08/10-ways-to-improve-your-technical-skills/

     

X

   

X

 
 1.  

Lãnh đạo (Leadership)
http://www.ncongo.info/wp-content/uploads/2012/10/The-Leadership-Training-Activity-Book-50-Exercises-for-Building-Effective-Leaders.pdf

 

X

   

X

X

X

 
 1.  

Linh hoạt (Flexiblelity)
http://www.wright.edu/~scott.williams/LeaderLetter/flexibility.htm

     

X

 

X

x

 
 1.  

Làm việc nhóm (Teamwork)
https://www.thebalance.com/team-building-workplace-activities-1919238

     

X

   

x

 
 1.  

Nhận thức môi trường và tổ chức (Organizational and Environmental Awareness)
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:698041/FULLTEXT02

   

X

     

X

 
 1.  

Phát triển nhân viên (Staff development)
http://www.workshopexercises.com/

 

X

X

 

X

 

X

 
 1.  

Quản trị bản thân (Self management)
https://www.lifehack.org/articles/featured/12-rules-for-self-management.html

     

X

 

X

   
 1.  

Quản trị rủi ro (Risk management)
https://www.projectmanager.com/blog/risk-management-process-steps

   

X

         
 1.  

Quản trị stress (Stress management)
http://www.skillsyouneed.com/ps/stress-tips.html
Liên quan - Cải thiện kỹ năng quản lý thời gian: http://www.lifehack.org/articles/productivity/10-ways-improve-your-time-management-skills.html

   

X

         
 1.  

Quản trị sự thay đổi (Change management)
https://www.smartsheet.com/8-elements-effective-change-management-process

   

X

         
 1.  

Quản trị thông tin (Managing information)
https://www.steptwo.com.au/papers/kmc_effectiveim/

X

             
 1.  

Quản trị xung đột (Conflict management)
http://smallbusiness.chron.com/5-conflict-management-strategies-16131.html

   

X

     

X

 
 1.  

Ra quyết định (Decisions making)
http://projectmanagementhacks.com/the-8-threats-to-effective-decision-making/

       

X

 

X

 
 1.  

Tư duy chiến lược (Strategic thinking)
https://hbr.org/2016/12/4-ways-to-improve-your-strategic-thinking-skills

   

X

X

       
 1.  

Tư duy khái quát (Conceptual thinking)
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a374875.pdf

     

X

       
 1.  

Tạo động lực (Motivation)
https://www.thebalancecareers.com/motivational-skills-with-examples-2059691

     

X

       
 1.  

Tạo dựng niềm tin (Builds trust)
https://www.wikihow.com/Build-Trust-in-a-Relationship

       

X

     
 1.  

Tư duy phê phán (Critical thinhking)
http://spers.ca/wp-content/uploads/2013/08/50-activities-for-developing-critical-thinking-skills.pdf

             

X

 1.  

Tư duy phân tích (Analytical thinking)
https://blog.mindvalley.com/analytical-thinking-skills/

   

X

X

   

X

 
 1.  

Tạo dựng quyền lực (Gaining power)
Gaining Power and Influence

   

X

X

X

     
 1.  

Tư duy sáng tạo (Creative thinhking)
https://www.topuniversities.com/blog/5-ways-improve-your-creative-thinking

   

X

     

X

 
 1.  

Thái độ tích cực (Positive attitude)
Developing positive attitude

       

X

     
 1.  

Thấu hiểu con người (Understanding others)
http://www.nicurriculum.org.uk/docs/key_stages_1_and_2/areas_of_learning/pdmu/livinglearningtogether/year5/yr5_unit6.pdf

       

X

     
 1.  

Thương lượng (Negotiation)
https://www.pon.harvard.edu/daily/teaching-negotiation-daily/how-negotiation-games-can-help-you-develop-skills-to-resolve-business-and-commercial-disputes/

         

X

X

 
 1.  

Trách nhiệm xã hội (Social responsibility)
http://article.sapub.org/10.5923.j.mm.20110101.03.html

X

             
 1.  

Quản trị thời gian (Time management)
https://www.cornerstoneondemand.com/reference-guide-time-management-skills

   

X

 

X

 

X

 
 1.  

Trách nhiệm (Responsibility)
https://www.sfia-online.org/en/framework/sfia-6/busskills/rl7
https://soapboxie.com/social-issues/Responsibility-of-a-Teacher-Developing-The-Desirable-Characteristics-of-Students

       

X

     
 1.  

Truyền thông (Communication)
https://www2.cortland.edu/dotAsset/c1a635f6-a099-4ede-8f15-79b86e315088.pdf

X

             
 1.  

Tôn trọng cá nhân (Respect for others)
http://www.micheleborba.com/Pages/BMI05.htm

       

X

     
 1.  

Tập trung khách hàng (Client focus)
https://www.proprofs.com/c/customer-support/how-can-organizations-implement-a-customer-focused-culture/

     

X

       
 1.  

Tập trung kết quả (Results Orientation)
https://hr.az.gov/PDF/RESULTS_ORIENTATION.pdf

 

X

X

         
 1.  

Tư vấn (Mentoring)
https://www.uq.edu.au/hupp/attachments/personnel/MentoringGuidelines.pdf

         

X

   

NGUỒN THAM KHẢO
1) 10 core competencies (University of Victory)
2) 23 competency heading (Armstrong, 11ed)
3) 24 competencies (Behavioural Competency Dictionary, ORO)
4) 31 core competencies (workforce.com)
5) 33 behavioral competencies guiding (Michigan State University)
6) 44 competencies (HR WSD Personal)
7) Perfect phases for performance reviews (2ed, Douglass Max and Robert Bacal, Mc Graw Hill, 2011)
8) http://philosophy.hku.hk/think/critical/ct.php

Nguồn tin: Nguyễn Quốc Tuấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

GIỚI THIỆU / INTRODUCTION

LINKS: 1. DUE Elearning 2. SCV 3. Google Scholar 4. Face 5. Tel: +84914135723 TIẾNG VIỆT / ENGLISH 1. GIỚI THIỆU WEBSITE  Logo   Slogan   Lạc quan - Tích cực - Sáng tạo Quan điểm chủ đạo của admin: Sự thành công của nghề...

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập5
 • Hôm nay471
 • Tháng hiện tại35,873
 • Tổng lượt truy cập4,306,539
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây