Bìa sách SHRM2021

LM số 5 - Sách Quản trị nguồn nhân lực tiếp cận chiến lược (Nguyễn Quốc Tuấn, 2021)

 •   05/06/2021 04:41:00 PM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0
LM ( Learning Material - Tài liệu học tập) là chủ đề giới thiệu về tài liệu như bài giảng, sách, bài báo, và các tư liệu khác nhau phục vụ cho việc tổ chức giảng dạy và học tập. LM số 5 giới thiệu sách Quản trị nguồn nhân lực tiếp cận chiến lược (Nguyễn Quốc Tuấn, 2021, NXB Đà Nẵng, ISBN 978-604-84-5937-6)
Research problem

PC số 6 - Hướng dẫn đề tài nghiên cứu về thái độ

 •   12/02/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 363
 •   Phản hồi: 0
PC (Professional Cooperation - Hợp tác chuyên môn) là lĩnh vực hợp tác trong giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn thiết kế và triển khai ứng dụng quản trị nguồn nhân lực và hành vi tổ chức, thuộc Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. PC số 3 hướng dẫn thực hiện luận văn tốt nghiệp đề tài về thái độ.
PC số 5 - Hướng dẫn đề tài giải pháp tạo động lực

PC số 5 - Hướng dẫn đề tài giải pháp tạo động lực

 •   27/01/2021 01:09:00 PM
 •   Đã xem: 333
 •   Phản hồi: 0
PC (Professional Cooperation - Hợp tác chuyên môn) là lĩnh vực hợp tác trong giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn thiết kế và triển khai ứng dụng quản trị nguồn nhân lực và hành vi tổ chức, thuộc Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. PC số 5 hướng dẫn thực hiện luận văn tốt nghiệp đề tài về giải pháp tạo động lực.
PC số 4 - Hướng dẫn đề tài Tuyển dụng nhân viên

PC số 4 - Hướng dẫn đề tài Tuyển dụng nhân viên

 •   14/01/2021 10:34:00 PM
 •   Đã xem: 256
 •   Phản hồi: 0
PC (Professional Cooperation - Hợp tác chuyên môn) là lĩnh vực hợp tác trong giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn thiết kế và triển khai ứng dụng quản trị nguồn nhân lực và hành vi tổ chức, thuộc Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. PC số 4 hướng dẫn thực hiện luận văn tốt nghiệp đề tài về tuyển dụng nguồn nhân lực.
PC số 3 - Hướng dẫn đề tài về đánh giá thành tích

PC số 3 - Hướng dẫn đề tài về đánh giá thành tích

 •   08/01/2021 10:12:00 PM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0
PC (Professional Cooperation - Hợp tác chuyên môn) là lĩnh vực hợp tác trong giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn thiết kế và triển khai ứng dụng quản trị nguồn nhân lực và hành vi tổ chức, thuộc Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. PC số 3 hướng dẫn thực hiện luận văn tốt nghiệp đề tài về đánh giá thành tích và quản trị thành tích.
Training

PC số 2 - Hướng dẫn thực hiện đề tài về đào tạo nguồn nhân lực

 •   05/01/2021 11:13:00 AM
 •   Đã xem: 176
 •   Phản hồi: 0
PC (Professional Cooperation - Hợp tác chuyên môn) là lĩnh vực hợp tác trong giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn thiết kế và triển khai ứng dụng quản trị nguồn nhân lực và hành vi tổ chức, thuộc Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. PC số 2 hướng dẫn thực hiện luận văn tốt nghiệp đề tài về đào tạo nguồn nhân lực.
PC số 1 - Hướng nghiên cứu / Tên đề tài mời hướng dẫn luận văn thạc sĩ

PC số 1 - Hướng nghiên cứu / Tên đề tài mời hướng dẫn luận văn thạc sĩ

 •   03/01/2021 11:11:00 AM
 •   Đã xem: 1308
 •   Phản hồi: 0
PC (Professional Cooperation - Hợp tác chuyên môn) là lĩnh vực hợp tác trong giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn thiết kế và triển khai ứng dụng quản trị nguồn nhân lực và hành vi tổ chức, thuộc Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. PC số 1 giới thiệu các hướng nghiên cứu và đề tài mời hướng dẫn của thầy Nguyễn Quốc Tuấn. Các để tài tập trung lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực và hành vi tổ chức. Có thể chấp nhận hướng dẫn khác nếu có đề nghị hay quan tâm từ phía học viên.
DPS số 5 - Chương trình phát triển năng lực giải quyết vấn đề

DPS số 5 - Chương trình phát triển năng lực giải quyết vấn đề

 •   01/01/2021 03:03:00 PM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0
DPS (Development Professional Skills - Phát triển kỹ năng nghề nghiệp) là lĩnh vực hoạt động nhằm phát triển và thực hiện các chương trình phát triển kỹ năng nghề nghiệp, thuộc chuyên mục Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. DPS số 5 là chương trình phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, tập trung vào tư duy sáng tạo, phê phán, phức tạp và giải quyết xung đột.
DPS số 4 - Chương trình phát triển kỹ năng phân tích công việc

DPS số 4 - Chương trình phát triển kỹ năng phân tích công việc

 •   21/12/2020 09:30:00 AM
 •   Đã xem: 806
 •   Phản hồi: 0
DPS (Development Professional Skills - Phát triển kỹ năng nghề nghiệp) là lĩnh vực hoạt động nhằm phát triển và thực hiện các chương trình phát triển kỹ năng nghề nghiệp, thuộc chuyên mục Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. DPS số 4 - Chương trình phát triển kỹ năng phân tích công việc giúp phát triển năng lực chuyên môm của nhà quản trị nguồn nhân lực.
DPS số 3 - Chương trình phát triển kỹ năng giải quyết xung đột

DPS số 3 - Chương trình phát triển kỹ năng giải quyết xung đột

 •   21/12/2020 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 898
 •   Phản hồi: 0
DPS (Development Professional Skills - Phát triển kỹ năng nghề nghiệp) là lĩnh vực hoạt động nhằm phát triển và thực hiện các chương trình phát triển kỹ năng nghề nghiệp, thuộc chuyên mục Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. DPS số 3 - Chương trình phát triển kỹ năng giải quyết xung đột giúp phát triển năng lực hành vi của nghề nghiệp quản trị tổ chức, quản trị kinh doanh.
DPS số 2 - Chương trình phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo

DPS số 2 - Chương trình phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo

 •   21/12/2020 08:30:00 AM
 •   Đã xem: 634
 •   Phản hồi: 0
DPS (Development Professional Skills - Phát triển kỹ năng nghề nghiệp) là lĩnh vực hoạt động nhằm phát triển và thực hiện các chương trình phát triển kỹ năng nghề nghiệp, thuộc chuyên mục Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. DPS số 2 - Chương trình phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo giúp phát triển năng lực cho những ai muốn thành công trong các nghề nghiệp quản trị kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ, thiết kế quy trình và nhiều ngành nghề mà năng lực sáng tạo là năng lực cốt yếu để thành công.
Time Managemtent For Bloggers Photoroyalty shutterstock 504511681 FT

DPS số 1 - Chương trình phát triển kỹ năng quản lý thời gian

 •   21/12/2020 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 762
 •   Phản hồi: 0
DPS (Development Professional Skills - Phát triển kỹ năng nghề nghiệp) là lĩnh vực hoạt động nhằm phát triển và thực hiện các chương trình phát triển kỹ năng nghề nghiệp, thuộc chuyên mục Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. DPS số 1 - Chương trình phát triển kỹ năng quản lý thời gian phù hợp cho nhiều ngành nghề các ở các cấp bậc khác nhau trong tổ chức, từ nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh, nhân viên văn phòng cho đến nhà quản trị các cấp trong các tổ chức.
LM số 5 - Video bài giảng Phát triển kỹ năng quản trị.

LM số 5 - Video bài giảng Phát triển kỹ năng quản trị.

 •   18/12/2020 01:03:00 PM
 •   Đã xem: 258
 •   Phản hồi: 0
LM ( Learning Material - Tài liệu học tập) là chủ đề giới thiệu về tài liệu như bài giảng, sách, bài báo, và các tư liệu khác nhau phục vụ cho việc tổ chức giảng dạy và học tập. LM số 5 link đến Google Drive các video bài giảng thuộc lĩnh vực phát triển kỹ năng quản trị.
LM số 4 - Tài liệu học tập: Tài liệu tổng hợp (TNHSC)

LM số 4 - Tài liệu học tập: Tài liệu tổng hợp (TNHSC)

 •   17/12/2020 04:53:00 PM
 •   Đã xem: 163
 •   Phản hồi: 0
LM ( Learning Material - Tài liệu học tập) là chủ đề giới thiệu về tài liệu như bài giảng, sách, bài báo, và các tư liệu khác nhau phục vụ cho việc tổ chức giảng dạy và học tập. LM số 4 link đến "Tài liệu tổng hợp" là các loại tài liệu bổ trợ thêm Sách, Bài báo, Bài giảng về chủ đề QTNNL và Hành vi tổ chức hay các loại tài liệu khác nhau thuộc "Tài liệu học tập" của TuanNguHanhSon.Com.
TL học tập

LM số 3 - Tài liệu học tập: Sách, Bài báo, Bài giảng (TNHSC)

 •   17/12/2020 04:41:00 PM
 •   Đã xem: 188
 •   Phản hồi: 0
LM ( Learning Material - Tài liệu học tập) là chủ đề giới thiệu về tài liệu như bài giảng, sách, bài báo, và các tư liệu khác nhau phục vụ cho việc tổ chức giảng dạy và học tập. LM số 3 link đến Sách và Bài báo từ Tài liệu học tập của TuanNguHanhSon.Com
LM số 2 - Bài báo Quản trị nguồn nhân lực và Hành vi tổ chức (Google Drive)

LM số 2 - Bài báo Quản trị nguồn nhân lực và Hành vi tổ chức (Google Drive)

 •   17/12/2020 04:34:00 PM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
LM ( Learning Material - Tài liệu học tập) là chủ đề giới thiệu về tài liệu như bài giảng, sách, bài báo, và các tư liệu khác nhau phục vụ cho việc tổ chức giảng dạy và học tập. LM số 2 link đến Google Drive các bài báo khoa học thuộc lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực và hành vi tổ chức.
LM số 1 - Sách quản trị nguồn nhân lực (Google Drive)

LM số 1 - Sách quản trị nguồn nhân lực (Google Drive)

 •   09/12/2020 06:47:00 PM
 •   Đã xem: 160
 •   Phản hồi: 0
LM ( Learning Material - Tài liệu học tập) là chủ đề giới thiệu về tài liệu như bài giảng, sách, bài báo, và các tư liệu khác nhau phục vụ cho việc tổ chức giảng dạy và học tập. LM số 1 link đến Google Drive các sách thuộc lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực.
Q&I số 1 - Thư mời tham gia khảo sát về giá trị văn hoá theo các tình huống tự kiểm tra của Trompenaars (Gửi đến các bạn SV đang theo học tại các cơ sở GDĐH)

Q&I số 1 - Thư mời tham gia khảo sát về giá trị văn hoá theo các tình huống tự kiểm tra của Trompenaars (Gửi đến các bạn SV đang theo học tại các cơ sở GDĐH)

 •   05/12/2020 10:28:00 AM
 •   Đã xem: 753
 •   Phản hồi: 0
Q&I (Questionnaire and Investigation) là chủ đề sử dụng cho việc tương tác với bạn đọc và thu thập dữ liệu cho việc nghiên cứu. Q&I số 1 là Thư mời sinh viên tham gia khảo sát về các tình huống kiểm tra theo các giá trị văn hoá Trompenaars.
HRS số 7 - Tạo lập sự cam kết vì thành công cho tổ chức

HRS số 7 - Tạo lập sự cam kết vì thành công cho tổ chức

 •   01/12/2020 01:31:00 PM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0
HRS (Human Resource Solution - Giải pháp nguồn nhân lực) là chủ đề phát triển và gợi ý triển khai thực hiện các giải pháp quản trị nguồn nhân lực cho tổ chức, thuộc Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. HRS số 7 phân tích vai trò của cam kết và tạo lập sự cam kết như là một cách thức tạo lập lợi thế cạnh tranh bằng nguồn nhân lực. Cam kết (commitment) liên quan đến cảm giác của mối liên kết và trung thành với tổ chức và do đó, đóng một vai trò quan trọng trong triết lý trị quản trị nguồn nhân lực (Armstrong, 2006). Bài viết phân tích khái niệm và vai trò của cam kết, trình bày chiến lược tạo dựng sự cam kết.

Các tin khác

GIỚI THIỆU / INTRODUCTION

LINK TO DUE Elearning SCV Google Scholar Face Twitter Hot Call: +84914135723 TIẾNG VIỆT / ENGLISH 1. GIỚI THIỆU WEBSITE  Logo   Slogan   Lạc quan - Tích cực - Sáng tạo Quan điểm chủ đạo của admin: Sự thành công của nghề nghiệp và cuộc sống...

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập4
 • Hôm nay1,256
 • Tháng hiện tại43,421
 • Tổng lượt truy cập2,604,190
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây