DPS số 5 - Chương trình phát triển năng lực giải quyết vấn đề

Chủ nhật - 05/09/2021 15:03

DPS số 5 - Chương trình phát triển năng lực giải quyết vấn đề

DPS (Development Professional Skills - Phát triển kỹ năng nghề nghiệp) là lĩnh vực hoạt động nhằm phát triển và thực hiện các chương trình phát triển kỹ năng nghề nghiệp, thuộc chuyên mục Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. DPS số 5 là chương trình phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, tập trung vào tư duy sáng tạo, phê phán, phức tạp và giải quyết xung đột.

DPS - Development professional skills

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP

(Development professional skills)

NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

__________________________________________________________

Năng lực: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Tên sản phẩm: DPS Competency 2021

__________________________________________________________

 

Mục tiêu khóa huấn luyện

Chương trình huấn luyện “Phát triển năng lực giải quyết vấn đề” giúp người học có khả năng:

 • Nhận diện, phân tích các yếu tố tạo nên các năng lực giải quyết vấn đề
 • Áp dụng các kỹ thuật phát triển năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo, xung đột, tư duy phê phán và tư duy phức tạp

 

Đối tượng

Chương trình thích hợp áp dụng cho nhóm 25-30 học viên. Những người học là những nhân viên văn phòng, những người đã và đang làm việc trong môi trường thay đổi và năng động.

 

Thời gian & tổ chức lớp học

 • Chương trình thiết kế cho 2 ngày học (gồm 4 buổi học).
 • Ban tổ chức chuẩn bị địa điểm với không gian thích hợp cho nhóm 20-30 người, projector và các tư liệu cần thiết cho một lớp học có tổ chức hoạt động.

 

Mô tả tóm tắt nội dung chương trình

Thường xuyên chúng ta đối diện các vấn đề cần giải quyết trong kinh doanh, trong hoạt động quản trị và đa dạng bối cảnh của cuộc sống. Giải quyết vấn đề hiệu quả đòi hỏi khả năng không chỉ là sáng tạo mà đa dạng các loại tư duy. Những vấn đề kinh doanh hiện đại đòi hỏi cần sự phối hợp các loại tư duy, trong đó thường đối diện đối với nhà quản trị và nhân viên văn phòng hiện đại là các loại tư duy sáng tạo, phên phán, phúc tạp. Bên cạnh đó các yếu tố xung đột trong kinh doanh ngày càng xuất hiện thường xuyên, có thể do sự phát triển các phương tiện truyền thông và quá trình kinh doanh trong bối cảnh công nghệ và toàn cầu hóa. Vì vậy chương trình phát triển năng lực này tập trung vào 4 kỹ năng: tư duy sáng tạo, giải quyết xung đột, tư duy phê phán và tư duy phức tạp.

Có hai cách tiếp cận trong giải quyết vấn đề: giải quyết vấn đề theo kiểu phân tích phân tích và giải quyết vấn đề theo kiểu sáng tạo. Giải quyết vấn đề theo kiểu sáng tạo yêu cầu cách suy nghĩ, cách tiếp cận khác thường để giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề theo kiểu sáng tạo giúp chúng ta giải quyết được những vấn đề mới, hoặc những vấn đề cũ nhưng với cách thức mới tạo nên hiệu quả vượt trội. Điều làm cản trở trong giải quyết vấn đề sáng tạo nằm ở nhận thức của chúng ta, hay nói cách khác là do những rào cản nhận thức. Những rào cản nhận thức đó là cách tư duy mang tính cố chấp, tính cam kết, sự cô đọng ý tưởng hay tự mãn. Hình thành cách suy nghĩ, thói quen áp dụng các kỹ thuật trong giải quyết vấn đề sáng tạo giúp chúng ta vượt qua những rào cản nhận thức, giải quyết vấn đề sáng tạo và đạt được hiệu quả vượt trội.

Xung đột phát sinh do nhiều nguồn khác nhau và có các kiểu xung đột khác nhau. Việc nhận diện kiểu xung đột và nguồn gây ra xung đột là cách thức quan trọng để quản trị xung đột. Bên cạnh đó việc áp dụng mô hình phân tích để lựa chọn chiến lược giải quyết xung đột là một cách tiếp cận hiệu quả trong giải quyết xung đột và giải quyết những vấn đề của kinh doanh hiện đại. Chương trình giúp nguồi học phân tích sự tác động các nhân tố đến phương án giải quyết xung đột để giúp các nhà quản trị và nhân viên văn phòng hiện đại lựa chọn các giải pháp thích hợp trong cách tình huống khác nhau.

Sự phát triển của công nghệ thông tin và toàn cầu hóa kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của một xã hội thông tin.  Trước sự tràn ngập thông tin đa chiều, khả năng phân tích và sáng tạo chưa đủ để nhận diện và giải quyết vấn đề mà còn đòi hỏi đến khả năng tư duy phê phán và tư duy phức tạp. Chương trình học thiết kế và triển khai các hoạt động tranh luận, phân tích và đánh giá dựa trên bằng chứng và các hoạt động khác nhau để giúp người học đối diện và giải quyết vấn đề ở cấp độ sử dụng tư duy phê phán và tư duy phức tạp.

 

Phương pháp

Khóa huấn luyện áp dụng đa dạng các phương pháp, trong đó có các phương pháp như sau:

 • Thảo luận
 • Tranh luận
 • Hoạt động học tập
 • Trung tâm đánh giá
 • Bài giảng được kết hợp thực hiện trong quá trình ở mỗi giai đoạn triển khai trong buổi học.

Tiến độ triển khai thực hiện buổi học

BUỔI

THỜI GIAN

CHỦ ĐỀ / NỘI DUNG CHÍNH

NỘI DUNG CHI TIẾT / CÁC HOẠT ĐỘNG

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ LƯU Ý

 

 

 

 

 

1, ngày thứ nhất

(sáng tạo)

7.30’-7.45’

Tổ chức lớp học

 • Khởi động
 • Giới thiệu chương trình
 • Lập nhóm

 

7.45’-8.00’

Tình huống giải quyết vấn đề

- Đặt ra tình huống mà việc giải quyết nó đòi hỏi một cách suy nghĩ khác lạ.

- Nhận rõ khái niệm rào cản nhận thức.

 

8.00’-8.30’

Nhận diện kỹ năng

Trắc nghiệm kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo.

 

8.30’-9.00’

Rào cản nhận thức

Minh họa và bài giảng ràn cản nhận thực

 

9.00’-930’

Brainwriting

Kỹ thuật brainwriting

 

9.30’-10.00’

Giải lao

 

 

10.00’-10.45’

Đi dạo

Thực hành methaphor, anology

 

10.45’-11.15’

Phương pháp giải quyết vấn đề sáng tạo

Bài giảng về các kỹ thuật, phương pháp sáng tạo

 

N G H Ỉ T R Ư A

2, ngày thứ nhất (sáng tạo, giải quyết xung đột)

13.30’-13.40’

Khởi động

Giải ô chữ

 

13.40’-14.00’

Nhà sáng chế

Hoạt động cải tiến, ứng dụng thực tiễn.

 

14.00’-14.30’

Ô chữ / Khởi động chủ đề xung đột

Dẫn nhập vấn đề xung đột, vấn đề và tầm quan trọng của xung đột

 

14.30’-15.00’

Cái ly

Games về xung đột

 

15.00’-15.15’

Tình huống xung đột 1

Thảo luận và các giải pháp giải quyết xung đột.

 

15.15’-16.00’

Các chiến lược giải quyết xung đột

Bài giảng về các chiến lược giải quyết xung đột

 

16.00’-16.45’

Tình huống xung đột 1

Áp dụng tư duy sáng tạo và mô hình giải quyết xung đột

 

3, ngày thứ hai

(tư duy phê phán)

 

7.45’-8.00’

Khởi động

Một hoạt động / câu chuyện giải thích cách tư duy phê phán

 

8.00’-8.45’

Tranh luận 1

Tranh luận vấn đề hành vi

 

8.45’-9.30’

Tranh luận 2

Tranh luận vấn đề ứng dụng công nghệ

 

9.30’-10.00’

Giải lao

 

 

10.00’-11.30’

Giải pháp phản biện

Bài giảng tư duy phê phán

 

10.30’-11.15’

Sáng kiến kỹ thuật

Hoạt động đề xuất sáng kiến

Bài giảng áp dụng mô hình hoạt động sáng tạo, kết hợp tư duy phê phán

 

N G H Ỉ T R Ư A

4, ngày thứ hai

(tư duy phức tạp)

 

13.30’-13.45’

Khởi động

Internet Game

 

 

13.40’-14.15’ 

Giải pháp nhà thông minh

Bài giảng về sự khác biệt của thế hệ Z và lý luận tư duy phức tạp

 

 

14.15’-15.00’

Thành phố thông minh

Thực hành ứng dụng tư duy phức tạp

 

 

15.00’-16.30’

Games and Aictivities

Các trò chơi và hoạt động phát triển tư duy phức tạp

 

 

16.30’-17.00

Tổng kết

Tóm tắt 4 chủ đề phát triển năng lực giải quyết vấn đề

Các gợi ý phát triển năng lực tư duy.

 

           

 

 

Đánh giá hiệu quả

Phương pháp đánh giá phổ biến hiện nay dựa trên tiếp cận của Kirkpatrick. Các cách triển khai cụ thể có thể là một trong bốn phương án hoặc kết hợp như sau:

1/ Thiết kế bộ câu hỏi đánh giá theo thang điểm theo các cấp độ của cách tiếp cận Kirpatrick.

2/ Thiết kế bộ câu hỏi mở.

            3/ Trắc nghiệm

4/ Phỏng vấn.

 

Thông tin giảng viên

Nguyễn Quốc Tuấn, Tiến sĩ, Giảng viên Khoa QTKD, Trường đại học kinh tế, ĐHĐN.

Tel: +0914135723

Email: tuannq@due.edu.vn

Website: http://TuanNguHanhSon.Com

Scv: http://scv.udn.vn/tuannq

Nguyễn Sơn Tùng, Thạc sĩ, NCS, GV Khoa QTKD, Trường đại học kinh tế, ĐHĐN

Tel: +0911-333-177

Email: tungns@due.edu.vn

Scv: http://scv.udn.vn/tungns

Tác giả bài viết: Nguyễn Quốc Tuấn

Nguồn tin: Nguyễn Quốc Tuấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIỚI THIỆU / INTRODUCTION

LINKS: 1. DUE Elearning 2. SCV 3. Google Scholar 4. Face 5. Tel: +84914135723 TIẾNG VIỆT / ENGLISH 1. GIỚI THIỆU WEBSITE  Logo   Slogan   Lạc quan - Tích cực - Sáng tạo Quan điểm chủ đạo của admin: Sự thành công của nghề...

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập1
 • Hôm nay93
 • Tháng hiện tại16,945
 • Tổng lượt truy cập4,169,253
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây